Informace o firmě - kdo jsme Aktuální informace Kontaktní informace Reference
logo_regulus_web

Regulus :

Nástroj pro kontrolu správnosti vstupních / předávaných dat podle zadané definice

Máte zodpovědnost za datové rozhraní mezi informačními systémy, zodpovídáte za integraci práce několika vývojářů? Použijte - Regulus!

Vlastnosti aplikace Regulus

Regulus se využívá pro kontrolu dat:

 • předávaných mezi komponentami / moduly určitého informačního systému,
 • předávaných mezi různými informačními systémy (jako součást datového rozhraní definovaného mezi nimi),
 • při vývoji i nasazování softwaru pro kontroly konfigurací.

Regulus je možno použít pro kontroly dat v těchto formátech:

 • XML (tento formát je primární a všechny ostatní se do něj promítají)
 • strukturovaný textový soubor
 • jedna tabulka nebo i soustava tabulek ve formátu .dbf
 • výsledek dotazu z relační databáze (i parametrického)
 • a další formáty, o které lze systém v případě požadavků rozšířit.

Regulus kontroluje shodu vstupních dat s XML Schématem a sadu integritních omezení vyjádřených v dotazovacím jazyku XPath.

Možnosti integrace aplikace Regulus jako součásti informačního systému:

 • jako klasická programová knihovna
 • jako webová služba
 • jako modul integrovaný v rámci messagingového systému.

Regulus je vytvořen v jazyku Java, je tedy nezávislý na platformě.

Zabezpečení:

 • Zabezpečení přenosového kanálu pro přenos kontrolovaných souborů k aplikaci je možné pomocí běžného SSL protokolu nebo pomocí jiných šifrovacích prostředků.
 • Aplikace Regulus může využívat služeb systému PKI. Je tedy připravena na to, že výstupy ze své činnosti bude digitálně podepisovat pomocí certifikátu vydaného veřejnou certifikační autoritou nebo interní či externí certifikační autoritou zákazníka.

Hlavní přednosti aplikace Regulus

 • Snadnost úprav při změně požadavků
 • Konfigurovatelnost
 • Možnost zpracování mnoha formátů dat
 • Možnost integrace
 • Provozní spolehlivost
 • Nezávislost na platformě
 • Výkonnost i při velkém objemu dat
 • Možnost outsourcingu
 • Uživatelská přívětivost
 • Založen na standardech XML

Využití aplikace Regulus na rozhraní mezi informačními systémy

 • Regulus využijí analytici při definici předávaných dat.
 • Regulus využijí vývojáři (z obou stran rozhraní) při implementaci programů pro generování/přejímání dat do/z rozhraní.
 • Ve zkušebním provozu bude snadno rozhodnutelné, na které straně je chyba.
 • V ostrém provozu budou všechna reálná data kontrolována na souhlas s definicí datového rozhraní.

K vytvoření funkčního a efektivního datového rozhraní je třeba:

 • Definice datového rozhraní (struktury a sémantiky předávaných dat),
 • Definice integritních omezení,
 • Regulus, který detekuje a lokalizuje problémy vzniklé při přejímání, generování nebo kontrole dat.

Využití aplikace Regulus při integraci práce vývojářů

Kvalitu výsledku softwarového díla ovlivňuje nejen vytvořený programový kód, ale i různé definiční a konfigurační soubory.

Regulus umožňuje:

 • tyto soubory kontrolovat (zda jsou informace v nich obsažené v souladu s programovým kódem a dalšími soubory)
 • detekovat problémy již v rámci překladu či spuštění testovací suity
 • rychle a efektivně opravovat chyby

Regulus - nabízené služby

 • Návrh kontrol a konfigurace aplikace Regulus podle tohoto návrhu kontrol.
 • Podpora uživatele při návrhu kontrol a konfiguraci aplikace Regulus.
 • Zajištění provozu aplikace Regulus jako webové služby na serveru dodavatele.

Dosavadní nasazení aplikace Regulus

 • Pro Radu vlády ČR pro výzkum a vývoj při Úřadu vlády ČR běží v rutinním nonstop provozu již od roku 2002 tři aplikace pro kontrolu dat dodávaných do Informačního systému výzkumu a vývoje. Jsou veřejně přístupné na adrese http://isvav.mathan.cz/ .
 • Projekt MODIS (www.gredi.cz) - Aplikace Regulus je využívána při vývoji informačního systému pro Úřad Městské části Praha 1 (slouží ke kontrole konfiguračních a dalších XML souborů v rámci jednotlivých programových modulů).
 • Projekt CORPIM (www.corpim.cz) - Aplikace Regulus je využívána vývojáři na projektu skladového hospodářství obchodně-logistické společnosti Corpim a.s., která se zabývá dovozem, skladováním a distribucí automobilových náhradních dílů a příslušenství obchodním partnerům na celém území České republiky.

Práci aplikace Regulus si můžete vyzkoušet a ověřit na demoverzi.

Regulus slouží jako filtr propouštějící jen správná data.

Regulus šetří práci vývojářů informačních systémů.