Informace o firmě - kdo jsme Aktuální informace Kontaktní informace Reference

RVV Vklap - Sada nástrojů pro podporu sběru dat do IS VaV :

Společnost MathAn Praha, s.r.o. vyvinula pro Výpočetní a informační centrum Českého vysokého učení technického v Praze aplikaci RVV Vklap.

RVV Vklap je sada nástrojů pro podporu sběru dat do Informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV). Nástroje  pracují nad soubory ve formátu XML  a jsou těsně propojeny s kontrolami dat, které provádí webová kontrolní služba na vstupu IS VaV. Aplikace RVV Vklap je od 13.1.2006 veřejně přístupná na adrese http://aplikace.isvav.cvut.cz/vklap/ .