Informace o firmě - kdo jsme Aktuální informace Kontaktní informace Reference

Reference :

Analýza, návrh a tvorba informačních systémů:

  • Úřad vlády ČR : Informační systém výzkumu a vývoje (IS VaV) (1993 - 2006):
  • Úřad měststké části Praha 1: jádro aplikační a datové vrstvy informačního systému MODIS, modul jednání organizační jednotky (2002 - 2006)
  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR: Metainformační systém pro vědu   (1998-2006) 
  • Corpim: prezentační vrstva systému skladového hospodářství (2003)
  • Škoda Auto Mladá Boleslav: SAIPH - jádro modulárního systému pro počítač v automobilu (2001-2002)
  • Investiční společnost Expandia: Spolupráce na návrhu komponenty CRM v informačním systému investiční společnosti Expandia (1997)

Hyperion - internetový redakční systém

Regulus - nástroj pro kontrolu správnosti vstupních / předávaných dat podle zadané definice:

  • Pro Radu vlády pro výzkum a vývoj při Úřadu vlády ČR běží v rutinním procesu od roku 2002 aplikace pro kontrolu dat dodávaných do Informačního systému výzkumu a vývoje. Aplikace je veřejně přístupná na adrese https://kontrola.isvav.cvut.cz/ .
  • Aplikace Regulus je využívána vývojáři na projektu MODIS pro Úřad Městské části Praha 1, kde slouží jako nástroj pro kontrolu správnosti konfiguračních souborů programových modulů.
  • Aplikace Regulus je využívána  vývojáři na projektu skladového hospodářství obchodně-logistické společnosti Corpim a.s.