Informace o firmě - kdo jsme Aktuální informace Kontaktní informace Reference

CertIQ – Aplikace pro ověřování zahraničních kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis :

Společnost MathAn Praha,s.r.o. zpracovala v roce 2009 „Analýzu ověřování kvalifikovaných certifikátů vydaných zahraničními poskytovateli certifikačních služeb dle Směrnice 99/93/ES“ a vytvořila aplikaci CertIQ. Aplikace CertIQ je provozována Ministerstvem vnitra ČR a je veřejně přístupná na adrese http://tsl.gov.cz/.  Aplikace slouží ke kontrole, zda byl certifikát vydán jako kvalifikovaný dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy v některém ze členských států EU, pokud lze tuto skutečnost vyvodit z informací uvedených v „seznamech důvěryhodných služeb“ (TSL) vydávaných členskými státy dle Rozhodnutí komise 2009/767/ES.

Seznam důvěryhodných služeb - TSL
Dle Rozhodnutí komise 2009/767/ES má každý členský stát EU za povinnost publikovat seznam důvěryhodných služeb. Tento seznam obsahuje informace o certifikačních autoritách, které jsou v dané zemi dozorované nebo akreditované. Dále obsahuje u každé certifikační autority důvěryhodné služby, které provozuje. Mezi tyto služby patří hlavně vydávání kvalifikovaných certifikátů, ale může to být také např. služba časových razítek. Každá služba je identifikována certifikátem certifikační autority, který odpovídá této službě.

Jiří Peterka - Úředníci nově musí uznávat i zahraniční podpisové certifikáty (článek na www.lupa.cz)