Informace o firmě - kdo jsme Aktuální informace Kontaktní informace Reference

Multisignature - Aplikace k vytváření elektronických podpisů několika podpisujícími stranami a k ověřování jejich platnosti. :

Dne 31.10.2007 byla zpřístupněna aplikace Multisignature. Tuto aplikaci vyvinula společnost MathAn Praha, s.r.o.  v rámci řešení projektu výzkumu a vývoje Ministerstva informatiky "Vícenásobný elektronický podpis". 

Aplikace Multisignature je veřejně přístupná na adrese http://multisignature.mathan.cz .

Základní principy a funkce aplikace pro vícenásobný elektronický podpis
Podpisované dokumenty jsou v binární podobě vloženy do XML souboru (XML obálky) a jsou k nim přiloženy i pokyny pro podpisující strany. Všechny podpisy jsou realizovány s použitím formátu XML Signature (formát XAdES dle normy ETSI TS 101 903) a vloženy do XML obálky k podpisovaným dokumentům.

Aplikace je vytvořena v programovacím jazyce Java a tím je umožněno její použití na všech platformách (operačních systémech), kde je běhové prostředí Java implementováno. Jsou to prakticky všechny běžně používané platformy: MS Windows, Linux i jiné varianty Unixu, u platformy MacOS X bohužel zatím není potřebná verze Javy implementována.

Aplikace se spouští z webu, avšak běží na klientském počítači. Prostředek pro spouštění je technologie Java Web Start, která zajišťuje transparentní aktualizaci aplikace před každým jejím spuštěním.

Základní funkčnost aplikace
Aplikace slouží k vytvoření vícenásobného podpisu několika stran, přičemž tento podpis je složen z na sobě navzájem nezávislých podpisů podpisujících stran. Není tedy možné bezpečně zjistit pořadí vzniku podpisů.

Podpisy nejsou opatřovány časovým razítkem. Každý podpis obsahuje podepsaný atribut s lokálním časem počítače, na němž byl podpis vytvořen. Také existuje možnost vložení uzavíracího podpisu (kontrasignatury), který podepisuje všechny dříve vložené podpisy.