Informace o firmě - kdo jsme Aktuální informace Kontaktní informace Reference

IS VaV - aplikace pro prohlížení veřejně přístupných dat :

Společnost MathAn Praha, s.r.o. vyvinula pro Výpočetní a informační centrum Českého vysokého učení technického v Praze aplikaci  pro prohlížení veřejně přístupných dat Informačního systému výzkumu a vývoje.

Aplikace pro prohlížení veřejně přístupných dat Informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV) je od 6. dubna 2006 veřejně přístupná na adrese http://aplikace.isvav.cvut.cz/ . Aplikace  je součástí řešení projektu  pro Radu pro výzkum a vývoj.