Informace o firmě - kdo jsme Aktuální informace Kontaktní informace Reference

Ganymed - digitální knihovna :

Společnost MathAn Praha s.r.o. zahájila práce na tvorbě digitální knihovny Ganymed.

Digitální knihovna Ganymed umožňuje katalogizovat různé druhy digitálních objektů, může se jednat např o dokumenty, fotky, obrázky, videa, audia, aj. Tato katalogizace je založena na knihovnickém metadatovém standardu Dublin Core, který je v současné době uznávanou normou pro popis digitálních objektů. Tento metadatový aparát pracuje nad tzv. depozitářem, který slouží k uložení a archivaci těchto elementů v digitalizované podobě. Digitální knihovna Ganymed je vhodná pro knihovny, ale také fotogalerie, filmové či hudební archivy aj.