Informace o firmě - kdo jsme Aktuální informace Kontaktní informace Reference

Aplikace Hodnocení VaV :

Aplikace je určena pro vedení výzkumných institucí, jako jsou fakulty vysokých škol, ústavy Akademie věd, resortní ústavy a další instituce, pro které jsou projekty VaV významnou náplní činnosti. Umožňuje uživatelům snadno zjistit, jak jednotlivé součásti (sekce, katedry, ústavy, oddělení) přispívají k výsledku celé organizace v hodnocení VaV.

Bližší informace jsou dostupné na adrese http://www.hodnocenivav.cz .